Thursday, April 17, 2014

PACKING AGAIN

I'M PACKING my stuff and going abroad again. It's good to enjoy holidays and free days. And I'm happy, because I can expunge another european city from my to-go list! Some insider tips my friends? Restaurants, cafes, bars, beautiful places, even monuments if you want. I'm waiting for at least million tips!

BALÍM všetky saky-paky a idem zase preč. Veď čo, treba využiť prázdniny a dni voľna. Takže som šťastná, lebo si odškrtnem ďalšie európske mesto, do ktorého som tak veľmi chcela ísť! Nejaké insider tips priatelia? Reštiky, kaviarne, bary, pekné miesta, a kľudne aj pamiatky keď chcete. Čakám aspoň milión tipov!

F&F sweater / Mango bag / Zara pants and jacket / Toni&Guy texturising glue / Frends headphones / & other Stories bra

Wednesday, April 16, 2014

IN THE SUMMER SUMMER


APRIL. Just like April weather. Sometimes good, sometimes bad. Last week was great - positive news about new job, trip to Barcelona, sun, fun, good food and wine. Since yesterday it got worse. Well, it sucks. Sooo black&white, sooo many bad news... Since it is April, something good has to come again, right? Now I'm just trying to catch a better mood with this song by Crystal Fighters...

APRÍL. Presne ako aprílové počasie. Raz dobré, potom zlé. Minulý týždeň bol skvelý - pozitívne správy ohľadne roboty, výlet do Barcelony, slnko, pohoda, dobré jedlo, víno. Od včera úplne na nič. Čierno-bielo. Toľko zlých správ... Keďže je apríl, musí zase prísť to dobré, či nie? Zatiaľ si aspoň púšťam tento zvíhač nálady od Crystal Fighters...

Tuesday, April 08, 2014

BOTANICAL

WHEN you get an invitation with dress code "Botanic chic", first that will come to your mind is to wear something flowery, palmy. Sure, that's what I planned at first. I remembered my old flowery blouse, that (as I found out later) was hidden somewhere in the back of my closet with the rest of my summer clothes. Yeah, you're right, I gave up on it and picked the green leather dress with red bag. You know, every kid draws a green flower with red petals. So simple :) At least I wasn't flowery as (almost) everybody else... 

KEĎ RAZ dostanete pozvánku s dress code-om "Botanic chic", prvé čo vás napadne si obliecť je niečo kvetinové, palmové, rastlinné. Jasné, napadlo to aj mňa. Spomenula som si na svoju kvetinovú blúzu, ktorú (ako som neskôr zistila) som mala niekde vzadu v skrini s letnými vecami. To si píšte, že sa mi ju nechcelo vyťahovať, keď som mala asi 10 minút do odchodu z domu. Rýchla voľba padla na zelené kožené šaty s červenou kabelkou. Veď každé dieťa predsa nakreslí kvetinu zelenú s červenými lupeňmi. So simple :) Tak som aspoň nebola kvetinová ako (skoro) všetci ostatní...
Mimochodom, presne kvôli takýmto prípadom sa chystám pretriediť šatník, takže čoskoro to šupnem na votočvohoz.cz a možno si niečo uchmatnete ;)

Gant leather dress / Roberta Minelli bag from Zľavomat Móda & Štýl / H&M boots

Friday, April 04, 2014

ISABEL...


...YOU MAKE us feel special. Leather pants was that kind of thing, that I was missing in my closet. I can't say I had a big crush on it but with a little coincidence this one were somehow given to me. And while wearing them I feel exactly how Isabel Marant would like to - bohemian, chic, cool and girly at the same time. Isabel always knows...

...VĎAKA tebe sa cítime krajšie. Kožené gate bola donedávna vec, ktorá mi v šatníku chýbala. Nieže by som po nich bezmedzne túžila, ale zhodou viacerých náhod sa ku mne dostali práve tieto. A cítim sa v nich presne tak, ako by (asi) Isabel Marant chcela - božsky, chic, trochu drsne, ale veľmi žensky zároveň. Isabel vie ako na to...

Isabel Marant pour H&M leather trousers / H&M jacket and slip-ons / Zara sweater / Cos bag

Wednesday, April 02, 2014

CITY JUNGLE

JUNGLE. That's where we teleported yesterday. H&M has launched the new Conscious and Conscious Exclusive collection. Maybe you know (after few well-done seasons and collections), that it is a sustainable fashion where materials like organic leather or organic silk are used. A part of the collection is more basic, another part is more exclusive. You can have a look at it on my facebook fun page. 
The presentation took place in the green-house of the botanical garden in Prague with a dress code "botanic chic". So between all those cactuses, palms and dresses there were positive people in floral clothes with drinks and sweets in hands. I'm telling you, a perfect city jungle!

DŽUNGLA. Tam sme sa včera teleportovali. H&M predstavilo novú kolekciu Conscious a Conscious Exclusive. Možno už viete (po niekoľkých vydarených sezónach a kolekciách), že ide o trvalo udržateľnú módu, pri ktorej sú používané napríklad aj materiály ako organická koža či organický hodváb. Časť kolekcie je viac basic, časť ako už názov hovorí - exkluzívnejšia. Môžete su ju pozrieť aj na mojom facebooku.
Celá prezentácia sa konala v skleníku botanickej záhrady v Prahe, dress code bol botanic chic. Takže medzi všetkými tými kaktusmi, palmami a šatami bola kopa pozitívne naladených ľudí v kvetinových veciach s drinkami a koláčikmi v ruke. Hovorím, dokonalá mestská džungla!